Tutvustus/About the blog

„Kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neil on mõistus ja südametunnistus ning nende suhtumist üksteisesse peaks kandma vendluse vaim.“ Nii sedastab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni esimene artikkel.

Selleks, et see ka päriselt nii oleks, ei piisa aga deklaratsioonist ega isegi ükskõik kui paljudest konventsioonidest, hartadest või seadustest. Selleks, et saaksime päriselt elada sellises ühiskonnas ja riigis, peame ise iga päev oma väikseste ja suurte tegudega sellist reaalsust looma ning oskama oma valitsejailt seda nõuda. Teisisõnu – peame looma ja hoidma inimõiguste kultuuri.

See blogi on loodud toetamaks inimõiguste kultuuri Eestis. Kingime meie riigile 100. sünnipäevaks 100 lugu inimõigustest, pakume aruteluplatvormi, toome kokku arvamusi ja kogemusi üle maailma. Blogi peamisteks autoriteks on Tartu Ülikooli rahvusvahelise magistriprogrammi “Rahvusvaheline õigus ja inimõigused” üliõpilased. Üliõpilaste mitmekesine taust ja erinevad kogemused muudavad juba iseenesest blogi teemakäsitlused mitmekülgseks. Samas on väga teretulnud ka teised kaastööd ning muidugi konstruktiivsed kommentaarid ja arutelu.

Kuna üliõplaste peamine töökeel on inglise keel, teeme postitusi nii eesti kui inglise keeles. Jõudumööda avaldame ka venekeelseid lugusid.

Blogi lugude avaldamisel toetab Eesti Rahvusringhääling.

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights.

In order for this to realise, however, a declaration or even a number of conventions, chartersor  laws will not suffice. In order to actually live in such a society and country, we ourselves through our bigger and smaller deeds must create such reality and be able to demand it from our leaders as well. In other words – we must create and nurture the culture of human rights.

This blog has been launched to support the culture of human rights in Estonia. We will make a gift for our country’s 100th anniversary by giving it 100 stories on human rights, providing a platform for debate and bringing together opinions and experience from around the world. The main authors of the blog are master students of the international master programme “International law and human rights” of the University of Tartu. The various backgrounds and experience of the students in itself makes the subjecthandlings of the blog diverse. However, also other contributions and, of course, constructive discussion and comments, are very welcome.

As the working language of the students is English, we publish the stories in both, Estonian and English. As much as we weill be able to, also in Russian.

The publishing of the stories is supported by the Estonian Public Broadcast.