Preserving and furthering human rights as an obligation and a tribute to everyone who has fought for what we have today

Ketevan Khomeriki Human rights are not something that humankind has always enjoyed. It is a comparatively modern achievement and a gift from those who were fighting and died for us to have a privilege of human rights. For example, this is a privilege of mine to be able to write these words and your privilege … Continue reading Preserving and furthering human rights as an obligation and a tribute to everyone who has fought for what we have today

Studying human rights for a better society and peace

Ana Paula González Villalobos Every one of us needs to apprehend that human rights are inherent to every human being without distinction of any kind. All human beings are entitled to human rights and fundamental freedoms since they are born. They are part of our daily lives and, consequently, it is crucial to develop and … Continue reading Studying human rights for a better society and peace

I study human rights because human rights allow everyone to be him- or herself

Natia Razmadze Human rights do not exist only for lawyers. Human rights are for all of us without distinction. And I think this is the biggest achievement of mankind. Of course I could also name many other great achievements that are a result of hard work and make our lives more comfortable and easier in … Continue reading I study human rights because human rights allow everyone to be him- or herself

Inimõigused ja ideoloogiad

Sven Anton Inimõigused ei ole ole seotud ühegi kindla ideoloogiaga, kuid peaksid olema iga legitiimse ideoloogia osa. Väärtustena moodustavad inimõigused koos traditsioonide ja kultuurilise enesemääratlusega ühiskonna alusmüüri. Tõigale, et inimõigusi ei saa alahinnata, annab kinnitust ka ajalugu, kus õiguste eest seistes on lausa valitsejaid kukutatud.  Kindlasti ei ole minu eesmärgiks mässu õhutada, vaid pigemini soovin … Continue reading Inimõigused ja ideoloogiad

I study human rights to improve the legal system in my country

  Fahima Hossain I first studied human rights while in the University of Dhaka in 1998. At first only learned about the very basic provisions of human rights. But later, when I started working as an advocate of the Supreme Court of Bangladesh, I realised that I need more detailed understanding of this subject. Most … Continue reading I study human rights to improve the legal system in my country

Miks peaks igaüks olema inimõiguslane?

Mariann Rikka Inimõigused – universaalsed, võõrandamatud, vastastikku sõltuvad ja seetõttu võrdselt olulised – õigused, mis kuuluvad igale inimesele sünnilt. Kuuluvad sünnilt, see tähendab tulenevad lihtsast inimeseks olemise faktist, inimväärikuse kandmisest ja selle tagamise vajadusest. Sest ajalugu on näidanud, et inimene võib teha teisele inimesele nii, et inimväärikusest ei jää alles midagi – ei ohvritel ega … Continue reading Miks peaks igaüks olema inimõiguslane?