Studying human rights for a better society and peace

Ana Paula González Villalobos Every one of us needs to apprehend that human rights are inherent to every human being without distinction of any kind. All human beings are entitled to human rights and fundamental freedoms since they are born. They are part of our daily lives and, consequently, it is crucial to develop and … Continue reading Studying human rights for a better society and peace

Sooline palgalõhe

Sven Anton Naistepäeval on juba üpriski traditsiooniliseks saanud soolisest palgalõhest rääkimine. Seega mõtlesingi, et teen naistepäevaks puhtalt faktilise ja tegeliku ülevaate palgalõhest: Sooline palgalõhe (sexus salmo salary) on lõhelaste kogukonda kuuluv kala. Palgalõhe kasvab tavaliselt kuskil 10-15% suuruseks. Eestis kasvab aga palgalõhe sootuks paremini, kus keskmiseks suuruseks on koguni 33%. Niivõrd suurte palgalõhede põhjuseks Eestis … Continue reading Sooline palgalõhe

Mitte lilli, vaid vabadust

Simóne Eelmaa Aastas on 365 päeva, et naisi tunnustada ja väärtustada. Mõnel aastal isegi rohkem. Kuigi paljud on harjunud naistepäeva tähistama lillede ja ilusate sõnade saatel, oleks oluline mõista, et see traditsioon kannab endas suuremat visiooni. Naistepäeva tähistatakse eesmärgiga tunnustada naiste saavutusi, seda nii sotsiaalsest kui ka poliitilisest aspektist. See traditsioon on enam kui sada … Continue reading Mitte lilli, vaid vabadust

Universaalne inimõiguste keel – rahu garant

Karin Ahven Inimõigused on rahvusvahelise õiguse oluline osa. Inimõigused on igal inimesel sünniga, neid ei pea kuidagi välja teenima. Inimõiguste alusväärtused on inimeste võrdsus ja inimväärikus, mida inimõigused sisustavad ja tagavad. Seetõttu ei saa inimõigustest loobuda ega neid kelleltki ära võtta – tegu on inimväärikuse garandiga, õigustega, mis kehtivad kõigile inimestele igal pool ja igal … Continue reading Universaalne inimõiguste keel – rahu garant

I study human rights to improve the legal system in my country

  Fahima Hossain I first studied human rights while in the University of Dhaka in 1998. At first only learned about the very basic provisions of human rights. But later, when I started working as an advocate of the Supreme Court of Bangladesh, I realised that I need more detailed understanding of this subject. Most … Continue reading I study human rights to improve the legal system in my country