Julian Kondur: Täna, rahvusvahelisel romade päeval, tähistame võrdsust mitmekesisuses ja rõhutame vajadust liikuda edasi

8. aprillil tähistatakse ra16933906_1102815666507403_306676644_n-1hvusvahelist romade päeva. Sel päeval tähistatakse eelkõige roma ajalugu ja kultuuri, kuid sel on mitte ainult kultuuriline, vaid ka poliitiline tähendus.

Sel päeval mõtestatakse rahvusvahelist ühtsust, mis on romade poliitilise identiteedi kese. Täna on romade rahvusvaheline kogukond tugevam kui iial varem, olles mitmel juhul tõendanud, et on võimeline ja suuteline ühiselt kokku tulema ja panustama, kui seda vaja on.

Vaatamata sellele, et romad on üle maailma laiali pillutatud, on ses kogukonnas siiski ühtne soov ja pürgimus olla koheldud kui võrdsed ühiskonnaliikmed, mitte olla diskrimineeritud, olla kaitstud vägivalla eest. See ongi tegelikult see peamine stiimul, mis ajendab roma kogukonda oma ühtsust hoidma – valmidus võitluseks võrdsuse eest on romade olemuses.

Tänasel päeval tähistame võrdsust mitmekesisuses ja rõhutame vajadust liikuda edasi.

Allolevas kogumikus on kokkuvõte kõige akuutsematest romasid puudutavatest küsimustest loomingulises vormis. See suurepärane töö ei ole mitte ainult hariv, vaid kutsub lugejaid ka dialoogile, vaadates stereotüüpidele senisest erinevast vaatenurgast.

http://www.masqmag.com/blog/2017/2/22/the-roma-guide

Tõlkinud ja toimetanud Mariann Rikka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.