Sooline palgalõhe

Sven Anton

palgalc3b5he2Naistepäeval on juba üpriski traditsiooniliseks saanud soolisest palgalõhest rääkimine. Seega mõtlesingi, et teen naistepäevaks puhtalt faktilise ja tegeliku ülevaate palgalõhest:
Sooline palgalõhe (sexus salmo salary) on lõhelaste kogukonda kuuluv kala. Palgalõhe kasvab tavaliselt kuskil 10-15% suuruseks. Eestis kasvab aga palgalõhe sootuks paremini, kus keskmiseks suuruseks on koguni 33%. Niivõrd suurte palgalõhede põhjuseks Eestis on tõenäoliselt rohkearvulised sood, kus viimastele meeldib hästi pesitseda. Kommentaarina niipalju, et erinevalt harilikust lõhest (salmo salar), näeb palgalõhet jõgedes harva.

Palgalõhe on siirdekala, kes võtab ette pikki rändeid (peale kudemisrännete ka toitumisrändeid). Nii on ka Eestile omaseid suuri palgalõhesid näha erinevalt Araabia riikidest. Viimased avastused ongi teadlastes tekitanud kaks tugevat eri leeri palgalõhe soolisuse osas – feministid ja šovinistid. Kui esimesed väidavad, et palgalõhe on sooline, tuues näitena ikkagi palgalõhe suurused soos (eesotsas Eesti), siis šovinistid on seisukohal, et sood pole ilmtingimata olulised, tuginedes araabiamaade näitele.

17157670_10154215406682461_1562380033391706044_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.