Naistepäeva nädala mõtted. Mehed ja feminism

Kanada peaminister Justin Trudeau on inspireeriv mees. Mitmete teiste oluliste avalduste kõrval on ta teinud puust ja punaseks, miks tema on ja miks iga mees peaks olema feminist: “Öelda, et olen feminist tähendab öelda, et ma usun meeste ja naiste võrdsusesse. […] See on sama loomulik, nagu öelda, et rohi on roheline ja taevas sinine. Meil on veel hulk tööd teha, et sellise olukorrani jõuda.” Selle nädala jooksul avaldame meie autorite mõtteid soolise võrdõiguslikkuse teemal. Hoia pilk peal ja vaata, kas “meie” meeste mõtted on sama inspireerivad! 😉

Näiteks Julian Konduri mõtted on hr Trudeau omadega üsna sarnased: “Minu jaoks tähendab sooline võrdõiguslikkus progressiivset arengut, mis on saavutatud tänu naistele, kes on piisavalt julged, et oma hääl kuuldavaks teha. Mõte on selge ja lihtne: kõik inimesed on võrdväärsed oma vabadustest ja õigustest, olenemata sellest, kas ollakse mees või naine. Sellele vaatamata ei saa mööda vaadata faktist, et naiste allasurutud positsioon on mitmetes regioonides, riikides ja kogukondades ning – kõige olulisemana- meeste ja naiste vahelistest suhetes normaalsus. Ma usun, et vastastikkune austus ja mõistmine on soolise ebavõrdsuse elimineerimisel võti, mis juhatab meid ka globaalse kogukonnana õiges suunas.”

Julian Kondur on gender equality: “Gender equality, to me, means a progressive development that has been achieved through the struggle of women brave enough to raise their voices. The idea is clear and plain: all are supposed to be equal in their rights and freedoms whether you are man or woman. However, one cannot neglect the fact that the subordinated position of women is, alas, a normality in various regions, countries, communities and, most importantly, on the individual level between a man and woman. I believe that mutual respect and understanding of each other is a key to eliminating gender discrimination, and will direct us, as the global community, in the right way.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.