Inimõigused ja nn sheep-syndrome

Karlis Kolk Inimõigused on ohus. Üks drastilisem näide, mis seda kinnitab, on USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud sisenemiskeeld seitsmest Lähis-Ida ja Aafrika riigist saabuvatele inimestele. Keelu põhjenduseks on, et sellega soovitakse ära hoida terrorirünnakuid. Nii on inimesed, kelle suhtes see keeld on kehtestatud, igasuguse faktilise põhjenduseta tembeldatud terroristideks ja nende õigused piiratud lihtsalt seetõttu, et … Continue reading Inimõigused ja nn sheep-syndrome

I write because of who I am

Yulian Kondur The Roma and Ukraine Being a member of minority group often means being on margins of a society where the dominating discourse does not consider you and your people as a part of the social fabric. I belong to the Roma people that nowadays got scattered across the world, but mainly reside in … Continue reading I write because of who I am

Miks peaks igaüks olema inimõiguslane?

Mariann Rikka Inimõigused – universaalsed, võõrandamatud, vastastikku sõltuvad ja seetõttu võrdselt olulised – õigused, mis kuuluvad igale inimesele sünnilt. Kuuluvad sünnilt, see tähendab tulenevad lihtsast inimeseks olemise faktist, inimväärikuse kandmisest ja selle tagamise vajadusest. Sest ajalugu on näidanud, et inimene võib teha teisele inimesele nii, et inimväärikusest ei jää alles midagi – ei ohvritel ega … Continue reading Miks peaks igaüks olema inimõiguslane?